Γιατί υπάρχουμε

Med'EqualiTeam

Η πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα είναι ανθρώπινο δικαίωμα

Η αποστολή μας

Η αποστολή της Med'EqualiTeam είναι η παροχή δωρεάν ιατρική φροντίδα σε αιτούντες ασύλου και πρόσφυγες οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά, κοινωνικά ή υλικοτεχνικά εμπόδια για την πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα.

Οι στόχοι μας

Η Med'EqualiTeam έχει ως στόχο να καλύψει το κενό στην πρόσβαση σε πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα για αιτούντες ασύλου στη Σάμο. Παρέχουμε σχετική αποσυμφόρηση στις δημόσιες τοπικές υπηρεσίες και ενεργούμε ως έμπιστοι υπερασπιστές για τους αιτούντες ασύλου που χρειάζονται δευτεροβάθμια φροντίδα.

Εμπόδια σε υπηρεσίες υγείας

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες ασύλου είναι κυρίως η έλλειψη ιατρών, εγγράφων ταυτότητας, οικονομικών πόρων, η απόσταση έως τις κλινικές και η άρνηση να εξεταστούν από τοπικούς θεράποντες. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα μέσα πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, δημιουργείται μεγάλο κενό στην πρόσβαση σε πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα στο νησί της Σάμου για τους αιτούντες ασύλου. Αυτό έχει οδηγήσει στον κατακλυσμό των δημόσιων τοπικών υπηρεσιών.

Η φροντίδα μας παρέχεται πάντοτε με σεβασμό, αξιοπρέπεια και εμπιστευτικότητα. Εργαζόμαστε σύμφωνα με ηθικές και δεοντολογικές αρχές.